Projenin Amacı

Projenin genel amacı Türkiye genelinde liselerde görülen şiddet ve zorbalık davranışının yaygınlığını, demografik özellikler bağlamında dağılımını ve altta yatan nedenlerini anlamamıza olanak tanıyacak ayrıntılı bir profil oluşturmak ve konuya ilişkin kapsamlı bir "Okul Temelli Şiddeti Önleme ve Müdahale Programı"nı geliştirmektir.

Projenin özel amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

Ülke düzeyinde şiddet olgusuna ilişkin sayısal verilerin toplanması ve mevcut durumun ortaya konması:
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öğrenciler arasında şiddet olaylarının arttığı dile getirilmektedir. Ancak ülkemizde bu sorunu ortaya koyan ulusal ölçekte kapsamlı veriler bulunmamaktadır. Hâlbuki bir sorunla mücadele edebilmek için, öncelikle sorunun niteliğini ve kapsamını bilmek gereklidir. Bu nedenle bu projenin birinci amacı, ülke düzeyinde şiddet ve zorbalık olgusuna ilişkin sayısal verilerin toplanması ve mevcut durumun ortaya konmasıdır.

Şiddeti önleme ve başetme stratejilerine yer veren programın geliştirilmesi ve program kitabının yazılması:
Öğrenciler arasında yaşanan şiddet sorunuyla etkin bir biçimde baş edebilmek için ülke gerçeklerine uygun, hem önleme çalışmalarına hem de baş etme ve müdahale süreçlerine yer veren, ilkeleri, uygulama koşulları, uygulama araçları ve kullanılacak etkinlikleri olan, okul yöneticisi, öğretmen, rehber öğretmen, öğrenci ve velilerin rollerinin tanımlandığı, her aşamada yapılması gerekenlerin adım adım belirlendiği kapsamlı bir programın olması gerekir. Oysa ülkemizde bu kapsamda bir program bulunmamaktadır. Bu nedenle bu projenin ikinci temel amacı, "Okul Temelli Şiddeti Önleme ve Programı"nın geliştirilmesi ve program kitabının yazılmasıdır.

Geliştirilen programın okullarda uygulanarak etkililiğinin araştırılması:
Okullarda öğrenciler arasında yaşanan şiddet olgusunu önlemek için geliştirilen programın yaygın bir biçimde kullanımına geçilmeden önce ne derece etkili olduğunu saptamak gereklidir. Bu nedenle bu projenin üçüncü amacı, geliştirilen "Okul Temelli Şiddeti Önleme ve Programı"nın etkililiğini test etmektir.

Öğretmen, yönetici, veli, öğrenci el kitaplarının geliştirilmesi:
Şiddet ve zorbalığı önleme sürecinin bir ekip çalışmasını gerektirdiğinden hareketle, başta öğrenciler olmak üzere, yöneticiler, öğretmenler ve velilerin şiddeti önlemek ve şiddetle etkili bir biçimde baş edebilmek için yapılması gerekenleri bilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla projenin bir diğer amacını sözü edilen gruplara dönük, onların özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ayrı ayrı hazırlanmış dört farklı el kitabının yazılması oluşturmaktadır.

Web sitesi oluşturularak ulusal bilgi paylaşımına olanak sağlanması:
Ülkemizde yaklaşık 40.000 okul ve 15 milyon öğrenci olduğu dikkate alındığında, okul şiddeti konusunda ihtiyaç duyulan bilgilere kolayca ulaşılabilecek bir web sayfasının oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle bu projenin bir diğer amacı, proje bağlamında elde edilecek bilimsel verilere dayalı bilgilerin öğrenci, öğretmen, rehber öğretmen, eğitim yöneticileri ve alanla bir şekilde ilişkili olan kişilerin paylaşımına olanak tanıyan şiddet konusunda bir web sayfasının oluşturulmasıdır.

Okulda Şiddet Projesi
TÜBİTAK tarafından desteklenen 108 K-305 No’lu Okulda Şiddet Projesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir.
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2010
Web Tasarım